Advance Beleggen

... voor succesvolle beleggers

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Advance Strategie
Advance strategie

Advance streeft naar een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat bij een verantwoord risico. 

  • In tijden van beginnend economisch herstel wordt bij beleggen het accent gelegd op vroegcyclische aandelen. Bijvoorbeeld uitzenders. Deze profiteren als eerste van toegenomen economische bedrijvigheid en plegen als eerste in koers te stijgen. Naarmate beurzen stijgen wordt telkens het beleggingsaccent gelegd op die sectoren en fondsen, die op dat moment in de belangstelling staan bij beleggers.

  • Zodra de economie lijkt uit te pieken en beurskoersen kwetsbaar worden, wordt er meer belegd in niet cyclische sectoren, zoals voeding en farmacie. Dankzij dagelijkse verhandeling op de beurs kan er - indien gewenst - binnen een dag worden uitgestapt. 

  • Obligaties zijn met name interessant in jaren dat de rente daalt en dus obligatiekoersen stijgen. Meestal is dat ook een periode dat de economie afzwakt. In jaren met een extreem lage rentestand, zoals nu, worden specifieke bedrijfsobligaties geselecteerd met een meer dan gemiddeld obligatierendement (4 à 6%) bij een hoger doch aanvaardbaar risico. S & P rating in beginsel minimaal B (grote ondernemingen) en BB (middelgrote bedrijven).

  • Ten dele wordt er belegd in opties. Daarbij is de richting van de markt niet belangrijk.

  • Lezers van de Advance nieuwsbrieven dienen alle koop- en verkoopaanbevelingen zelf te vertalen naar hun eigen Risico-/Rendementsprofiel, resp. uit te voeren op de beurs.